Content

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM


je dokument, který v souladu se zákonem č. 561/2004Sb. (tzv. Školský zákon) zpracovává každá základní umělecká škola podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání . ŠVP vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné podmínky školy a má na zřeteli postavení školy v regionu i prostředí, ve kterém bude vzdělávání probíhat. ŠVP zahrnuje informace o obsahu vlastní činnosti školy, je součástí povinné dokumentace školy a je přístupný veřejnosti v budově školy v tištěné podobě, nebo si jej můžete stáhnout zde ve formátu PDF.

Od začátku školního roku 2012/2013 se nově přijatí žáci vyučují podle osnov ŠVP.

 Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí v budově školy, Nebo zde ve formátu PDF.

Soubor PDF
SVP 2019-20201807 kB