Content

Reagovat na zprávu

V minulém týdnu jsem se zúčastnila přijímacích zkoušek na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Sice ještě nejsou vyhlášeny výsledky, ale už teď vím, že to pro mě byla velká zkušenost a ponaučení. Jsem velmi vděčná paní učitelce Ivaně Nováčkové, že i přes nelehké podmínky této doby mě připravila jak nejlépe se dalo přes internet, WhatsApp hovory a pomocí YouTube videí. A také bych chtěla poděkovat panu učiteli Michalu Bártovi, který mi veškeré doprovody poslal, abych mohla skladby nacvičit. Velké dík jim oběma patří i za to, že se se mnou do Brna vydali, kde mě pan učitel doprovodil přímo při zkouškách a paní učitelka mě rozezpívala a uklidňovala. Jsem moc ráda, že i přes všechny překážky dnešní doby, jsem si díky trpělivosti a vstřícnosti svých učitelů mohla vyzkoušet, jaké je to stát před komisí na JAMU. Natálie Sýkorová
Váš příspěvek



#1##2##3##4##5##6##7##8##9##10#

Všechny položky musí být vyplněny.