Content
Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách
Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu.
Dětské hudebně taneční show „Návrat do minulosti, aneb po stopách českých muzikálů“
Tento projekt je určen dětskému divákovi, žákům základních škol prvního stupně od 8 do 11 let, žákům druhého stupně a víceletých gymnázií od 11 do 15 let, žákům středních škol od 15 do 19 let, ale i široké veřejnosti posluchačů i z řad seniorů.