Content
Zpět

Výsledky soutěží za školní rok 2011 / 2012

Středa 18. dubna 2012

 Výsledky soutěží ZUŠ ve hře na dechové nástroje:

Okresní kolo:  B. Mullerová – 3. místo ( II. kat.,  zob. flétna )

                          K. Pazdziorová – 2. místo ( IV. kat., zob. flétna )

                          E. Rýcová – 2. místo ( V. kat., zob. flétna )

                          Z. Kamenčák – 2. místo ( IV. kat., klarinet )

                          L. Jagla – 2. místo ( VII. kat., klarinet )

                   

Výsledky soutěží ZUŠ v oboru sólový a komorní zpěv:

Okresní kolo:   E. Malcharcziková – 3. místo ( I. kat. )

                           Z. Nesrstová – 3. místo ( I. kat. )

                          

Výsledky soutěží ZUŠ ve hře na dechové nástroje:         

Krajské kolo:   D. Egorová – 2. místo ( I. kat., zob. flétna )

                          D. Paličková – 3. místo ( III. kat., zob. flétna )

                          K. Břenková – 2. místo ( VII. kat.,  zob. flétna )

                          D. Vašíčková – 2. místo ( IV. kat., příč. flétna )

 

Výsledky soutěží ZUŠ v oboru sólový a komorní zpěv:

Krajské kolo:   D. Paličková – 2. místo ( I. kat. )

                           J. Lesňák – 3. místo ( III. kat. )

                           R. Matlášek – 1. místo ( V.B kat. )

                           M. Skřivánková – 2. místo ( VIII. kat. )

                          

Výsledky soutěží ZUŠ ve hře na dechové nástroje, sólový a komorní zpěv: 

Celostátní kolo:   E. Kozáková – 2. místo ( VI. kat., příč. flétna )

                              R. Melša – 3. místo ( IX. B kat., sól. zpěv )

 

Ocenění podagogové:

MgA. M. Bárta – zvláštní ocenění za vynikající klavírní doprovod – okresní kolo (sól. zpěv )

R. Orlitová – zvláštní ocenění poroty za klavírní spolupráci – okresní kolo – dechové nástroje

 

Výsledky soutěží v oboru - tanec: 

Okresní kolo:   „Bum sem, bum tam“ – přímý postup do krajského kola ( I. kat. )

                          „Včeličky“ – diplom za provedení skladby ( I. kat. )

                          „Tulák po hvězdách“ – diplom za provedení skladby ( III. kat. )

                          „Na samotě u lesa“ – přímý postup do krajského kola ( III. kat. )

                          „C est La Vie“ – ocenění za naplnění hudební předlohy a tématu

                          „U maminky“ – ocenění za citlivý taneční projev

                          „Čtvero období (lásky)“ – ocenění za temperament a prožitek

 

Krajské kolo:   „Neodmlouvej a plav“ – účastnický list

                          „Za milým“ – účastnický list

                          „Muriena“ – účastnický list

 

Výsledky soutěží v oboru – výtvarný obor:

Soutěž „Podzim čaruje“:   J. Paličková – 1. místo

                                             A. Bohuslavová – 3. místo

                                             M. Havránková – 3. místo

                                             K. Kníchalová – 3. místo

                                             Z. Gřešová – 2. místo

                                             H. Urbánková – 2. místo

                                             L. Gřešová – zvláštní ocenění

                                             L. Mohylová – zvláštní ocenění

                                                                                   

Soutěž „Všechny barvy zeměkoule aneb vítejte v reklamě“:  

E. Baťková, A. Bohuslavová, L. Kolárová, G. Tomisová – uděleny diplomy

                                                                                   

Soutěž „Nákladní doprava na povrchu a pod povrchem“:  

E. Moldříková – 2. místo ( 6-11 let kat. )

 

Ocenění podagogové:

Bc. E. Vajsová – ocenění za vynikající pedagogickou práci -  tanec

                         - diplom za originální zvukový doprovod k pohybu „Na samotě u lesa“ – kraj. kolo

                     - diplom za spojení pohybu s rytmickým doprovodem „Bum sem, bum tam“- kraj. kolo