Content
Zpět

Výsledky soutěží za školní rok 2012/2013

Čtvrtek 18. dubna 2013

Výsledky soutěží ZUŠ – komorní hra s převahou dechových nástrojů

Okresní kolo:  Komorní trio – 1. místo + zvláštní ocenění za provedení skladby ( II.e  kat. )

                          Komorní trio – 1. místo ( III. e  kat. )

                          Trio zob. fléten – 2. místo ( I.d  kat. )

                          Trio zob. fléten – 1. místo ( II.d  kat. )

                          Flétnový soubor – 1. místo ( II. a  kat. )

                          Flétnový soubor „5 prstů“ – 1. místo ( IV.a  kat. )  

                   

Výsledky soutěží ZUŠ ve hře na EKN:

Okresní kolo:   K. Hrušková – 1. místo ( VII. kat. )

                           D. Bělová – 2. místo ( IX. kat. )

 

Výsledky soutěží ZUŠ – komorní hra s převahou dechových nástrojů:           

Krajské kolo:   Komorní trio – 2. místo ( II.e  kat. )

                          Komorní trio – 2. místo ( III.e  kat. )

                          Trio zob. fléten – 2. místo ( II.d  kat. )

                          Flétnový soubor – 3. místo ( II.a  kat. )

                          Flétnový soubor „5 prstů“ – ČU ( IV.a  kat. )

 

Výsledky soutěží v oboru - tanec: 

Taneční soutěž „Paforta 2012“:   Ukončete výstup a nástup,…. – 1. místo ( A4  kat. )

                                                         Muriena – 2. místo ( A4 kat. )

                                                         Neodmlouvej a plav -  3. místo ( A1 kat. )