Content
Zpět

Výsledky soutěží za školní rok 2015/2016.

Čtvrtek 13. října 2016

Výsledky soutěží za školní rok  2015/2016.   

 

Ve školním roce 2015 / 2016 se konaly soutěže ZUŠ v oboru hudebním - komorní a souborová hra,

v oboru – hra na EKN    

 

Výsledky soutěží ZUŠ – komorní hra s převahou dechových nástrojů – zob. flétny

Okresní kolo:  Trio zob. fléten – 1. místo ( I. B kat. )                        

                          Trio zob. fléten – 1. místo s postupem ( I. B kat. )

                          Komorní trio – 1. místo s postupem ( I. D kat. )

                          Komorní trio – 2. místo ( II. D kat. )

                          Komorní trio – 2. místo ( III. D kat. )                  

                          Kvartet zob. fléten – 1. místo s postupem ( IV. B  kat. )

                          Komorní trio – 2. místo ( IV. D kat. )

 

                   

Výsledky soutěží ZUŠ – komorní hra s převahou dechových nástrojů – flétny, klarinet:

Okresní kolo:   Trio příčných fléten – 1. místo ( III. A kat. )

                           Komorní trio – 3. místo ( III. D kat. )

 

                        

Výsledky soutěží ZUŠ – komorní hra s převahou dechových nástrojů – zob. flétny:     

Krajské kolo:  Trio zob. fléten – 1. místo ( I. B kat. )

                          Komorní trio – 1. místo s postupem ( I. D  kat. )

                          Kvartet zob. fléten – 1. místo ( IV. B kat. )

 

 

Výsledky soutěží ZUŠ – komorní hra s převahou dechových nástrojů – zob. flétny:     

Ústřední kolo:  Komorní trio – 2. Místo ( I. D kat. )

 

 

 

 

Výsledky dalších soutěží v hudebním oboru:

Múzy Ilji Hurníka:  N. Klimšová – stříbrná múza ( zpěv )

                                   Z. Nesrstová – zlatá múza     ( zpěv )

 

 

II. ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu s mezinárodní účastí:                „O cenu Leoše Janáčka:  D. Paličková – zlaté pásmo ( 1. kat. )

                                           N. Sýkorová – stříbrné pásmo ( 2. kat. )

 

 

II. ročník soutěžní přehlídky komorních ansámblů ZUŠ MSK:

Múzy Leona Juřici:  Komorní trio – zlatá múza ( I. A kat. )

                                    Trio příčných fléten – zlatá múza ( I. A kat. )

                                    Kvartet zobcových fléten – stříbrná múza ( I. B. kat. )

                                    Kapela „Horká jehla“ – zlatá múza ( II. B kat. )

  1. Fojtáchová – zvláštní ocenění za dobrý feeling ( II. B. kat. )

 

 

 

Výsledky soutěží v oboru – taneční oddělení: 

 

Taneční soutěž „Paforta 2015“:   „Neutíkej, opři se o mně“ – 1. místo ( A4  kat. )

                                                         „Když konečně sněží“ – 1. místo ( A1 kat. )

                                                         „Ve Skalici na rýnečku“ – 2. místo ( A 2 kat. )

                                                         „Promiňte, zaspal budík“ – 3. místo ( A 2 kat. )

                                                         „Chci to!“ – 3. místo ( A 3 kat. )

                                                         „Anna“ – 3. místo ( A 4 kat. )

 

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance:

Diplom -  „Ornamenty“ – nominace na celostátní přehlídku

Diplom – „Spočítej hvězdy“ – nominace na celostátní přehlídku

Účastnický list – Taneční skupině ZUŠ pod vedením E. Vajsové a L. Kovářové

 

 

19. ročník - Soutěž „Hlučínský talent“ – moderní a scénický tanec amatérských kolektivů:

„Jen my“ – 2. místo ( kat. scénický tanec do 12 let )

„Ve Skalici na rýnečku“ – 3. místo ( kat. scénický tanec do 12 let )

„Spočítej hvězdy“ – 3. místo ( kat. scénický tanec do 15 let )

                                                           

 

 

 

 

Výsledky soutěží v oboru – výtvarné oddělení:

 

Soutěž „Kam zvířata chodí spát“:   M. Vašek – ocenění ( II. kat. )

                                                             T. Kucharčíková – ocenění ( II. kat. )

                                                             O. Gubanec – ocenění – ( II. kat. )

                                                             M. Vykydal – ocenění – ( III. kat. )

                                                             K. Sedlmajerová – ocenění ( IV. kat. )

 

 

Soutěž „Zrzavý salon 2016“:  Diplom – za reprezentaci školy na výstavě výtvarných prací žáků

                                                                   ZUŠ

 

 

Mezinárodní soutěžní přehlídka „XXII. Bienále fantázie 2016 Martin“:   

                                                              T. Gajdečková – čestné uznání

 

 

Přehlídka výtvarných oborů ostravských ZUŠ XVI. Jarní salon 2016“:

                                                              Diplom – za účast