Content
Zpět

Výsledky soutěží za školní rok 2016/2017

Středa 17. ledna 2018

Ústřední kolo ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR 2016/2017, soutěžní přehlídka pro jazz.soubory a ostatní orchestry v Litvínově 9.,10. 6. 2017

V soutěžní kategorii OSTATNÍ ORCHESTRY B, věková kategorie II.- Taneční orchestr Tomáše Hanáka, ZUŠ Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9 A se umístil ve STŘÍBRNÉM PÁSMU. 

,,Můzy Ilji Hurníka",konané dne 18. 10. 2017 v sále ZUŠ

Václav Lipina (klarinet) - zlaté pásmo

Daniel Horváth (alt saxofon) - zlaté pásmo a zvláštní ocenění za přesvědčivé provedení skladby