Content

On-line přihláška ke studiu na ZUŠ. Tato přihláška je pouze předběžná. Pro zařazení do studia je potřeba vyplnit a podepsat přihlášku tištěnou. Po odeslání přihlášky se Vám ozveme.

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, a školní řád.

Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Základní umělecká škola Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, přísp. organizace. Nakládáme s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Přihláška
Obor studia:*
Jméno a příjmení žáka:*
Datum narození:*
Místo narození:*
Státní občanství:*
Místo trvalého pobytu:*
Je žákem/žákyní školy (adresa):*
Zákonný zástupce žáka (jméno;příjmení;adresa):*
Email:*
Telefon:*
položky označené * jsou povinné.