Content

Taneční oddělení

ELKO

Příjímá nové žáky do

  • přípravky
  • 1.-2.ročníku, 3.-5. ročníku
  • a II.stupně

Na tanečním oddělení ZUŠ vyučujeme mnoho druhů tance.

Začínáme taneční průpravou - většinou pohybovou hrou učíme děti základnímu tanečnímu postavení a tanečních kroků.

Na prvním stupni se věnujeme základům klasického, lidového a moderního tance.
Ve vyšších ročnících se všechny tyto zkušenosti rozšíří o lidový tanec cizí (slovenský, španělský), jazz a taneční praxi.

Po celou dobu studia mají děti možnost vystupovat na tanečních akcích, soutěžích a přehlídkách s množstvím choreografií. Většinou se jedná o choreografie scénického tance a parketových kompozic.

Také dětem nabízíme taneční semináře různých druhů.